Produkt

Kategorier

4S KONFERENS 2015-10-22

Den 20-21 oktober arrangerade 4S Ledningsnät sin årliga VA konferens. 4S är en medlemsorganisation för ägare av offentliga vatten- och avloppsledningsnät dvs i huvudsak kommuner i Sverige.

På plats fanns givetvis Terana som levererar system för VA.

Dagarna fylldes av 17 intressanta föredrag. Många föredrag handlade om skarvning av ledningar tillverkade av PE samt ”oförstörande” tester av dessa. Flera föredrag gav intressant information från verkligheten.

 

Ta del av dokumentationen från konferensen >

Produktsök

Sök