Produkt

Kategorier

Kemdosering 2015-09-01

Effektiv reducering av fosfor
Med Terana fosforfällningsenhet kan du på ett enkelt sätt och till viss del möta kraven på hög skyddsnivå* för Enskilt Avlopp.  Enheten placeras på valfri plats inomhus i anslutning till avlopp och monteras på behållare för flockningsmedel. Flockningsmedlet binder sedan fosfor i det slam som finns i slamavskiljaren. Vi rekommenderar därför en något större slamavskiljare t ex 3750 L, 4800 L eller 6500 L.
*Rådgör alltid med din kommun vad som gäller i det enskilda fallet.

Läs mer om Terana kemdosering>Produktsök

Sök