Produkt

Leveransvillkor

Terana tillämpar allmänna leveransbestämmelser avseende VVS- och VA-material:

AA VVS 09.

Ladda ner PDF med leveransvillkor (svenska).

Ladda ner PDF med leveransvillkor (engelska).


Returgods
För ofullständigt ifyllda returföljesedlar dras merkostnaden av vid kreditering.

Retur av varor kan ske efter särskild överenskommelse. Kontakta alltid Terana innan retur.
Returnerade varor skall vara i fullgott skick och åtföljas av retursedel.
Retursedel skall innehålla uppgift om Teranas order- eller fakturanummer samt referens.
Skadade varor returneras till avsändaren.

Krediteringsvillkor
1. I de fall returen föranletts av fel som Terana är ansvarig för krediteras beloppet utan avdrag.
2. I övriga fall krediteras fakturerat belopp med 30% returavdrag.

Retursedel finns att ladda ner som PDF här.

Pallar och emballage
Lastpallar och pallkragar debiteras enligt nedan och krediteras vid retur förutsatt felfritt skick.

Engångspall: 60:-
EU pall 110:-
Pallkrage 100:-

Betalningsvillkor:
30 dagar netto om ej annat anges.
Dröjsmålsräntan debiteras med 12,00% per år.

Produktsök

Sök