Produkt

Terana Kvalité

 

 Terana Kvalite

Kontrollerad kvalité

Vi testar kontinuerligt våra produkter för att säkerställa att de lever upp till de normer och krav som ställs på rör i Europa och Norden. I detta arbete använder vi oss främst av fyra testmetoder där vi bland annat kontrollerar täthet, långtidstäthet, belastningsförmåga och slaghållfasthet. Utöver dessa tester genomgår våra produkter även opartiska tester vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och att produkterna uppfyller kraven mot till expempel Nordic Poly Mark.

 

Kontroll av fogens täthetTerana Kvalite

Här testar vi fogens täthet genom att mekanisk deformera rör och muff. Detta är ett mycket viktigt test då deformation och vinkling av fogen kan uppstå i samband med marksättning och/eller installation. 

 

Kontroll av täthet under lång tid

I detta test använder vi oss av prov där vi mäter trycket mellan muff och tätningsring under en viss tidsperiod. Med detta test kan vi kontrollera fogens långtidstäthet. 

 

Belastningstest

För att rörkonstruktionen ska kunna motstå hög belastning under lång tid måste materialet i konstruktionen vara rätt fördelat. I detta test kontrollerar vi konstruktionens förmåga att motstå olika typer av belastningar under olika tidslängder.

 

Slaghållfasthet 

Vi utför olika slaghållfasthetstester där vi testar rörets tålighet mot slag som kan uppstå vid installation eller hantering. Våra krav är generellt avsevärt högre än normen.  

 

 

 

 

 

 

 

Produktsök

Sök