Produkt
 
Produkter för Nordiska förhållanden
 Nordic Poly Mark
De nordiska länderna har bygg- traditioner och klimat som är relativt lika varandra, men som skiljer sig från övriga Europa. Länderna i Norden har därför enats om ett gemensamt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter – Nordic Poly Mark. Nordic Poly Mark ställer högre krav än CE-märkningen och bidrar till att upprätthålla en fortsatt hög kvalité på plaströrsprodukter för den nordiska marknaden.
 
Terana levererar rörsystem som uppfyller gängse krav i såväl Norden som övriga världen. 

 

Produktsök

Sök