Produkt
 

 Terana Grebbestad

VA-ledningar
samt nytt reningsverk
Grebbestad, 2010Beställare:

Tanums Kommun

 

Entreprenör:
Sefa Anläggnings AB, Göteborg


 
 
Rördimmensioner:
400/450 mm
500/569 mm
600/683 mm
 

Totalt 4 000 meter

Godkännande:
K2-KAN Rörsystem testas av SP enligt EN 13476 och rörsystemet är märkt med Nordic Poly Mark

 

Tanums Kommun investerar 180 milj kr i nya VA-ledningar och reningsverk i Grebbestad. Tekn. projketledare Martin
Birgersson berättar om delvis besvärliga markförhållanden på den 4 km långa sträckan. Lera och berg är ju ett vanligt inslag i den Bohuslänska naturen. Sedan tidigare arbetar man med plaströr i Tanums
Kommun. Som spillvattenledning lägger
entreprenören Sefa Anlänggnings AB, K2-Kan avloppsrör, ett strukturväggsrör tillverkat i PP (Polypropen). K2-Kan är märkta med Nordic Poly Mark och tillverkas i dim ø200-1000 mm.
K2-Kan ingår i Teranas spill- och dagvattensystem.
 
 
 


Nordic Polymark

 PDF ICONELadda ner Projektblad >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Produktsök

Sök