Produkt

Bevisad kvalite

 Tillverkning med kvalite Terana

I dag ställs höga krav på alla rörsystem för installation i mark och i byggnader. För att möta dessa krav och garantera en hög produktkvalitet har vi i Europa en gemensam produktstandard, EN-standarden. I Norden, med vårt klimat som innefattar både iskalla vintrar och varma somrar, har vi dock tuffare förutsättningar än övriga Europa. De nordiska länderna har därför enats om ett gemensamt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter, Nordic Poly Mark. De produkter vi erbjuder är godkända och uppfyller gällande normer och krav.

 

Genom vårt internationella kontaktnät följer vi noga produktutvecklingen och den nya teknologin inom VA-området. Vi väljer våra leverantörer med största omsorg och våra främsta kriterier är hög kvalitet, konkurrenskraftigt pris och leveranssäkerhet. Med det som ledstjärna har vi byggt upp vår verksamhet och i dag har vi ett brett sortiment och ett välförsett lager från vilket vi snabbt kan leverera till våra kunder.

Nordic PolymarkProduktsök

Sök