Produkt

Kategorier

Kemdosering

Kemdosering

Terana Kemdosering för effektiv reducering av fosfor.
Med Terana fosforfällningsenhet kan du till viss del möta kraven på hög skyddsnivå* för Enskilt Avlopp.  Enheten placeras på valfri plats inomhus i anslutning till avlopp och monteras på behållare för flockningsmedel. Flockningsmedlet binder sedan fosfor i det slam som finns i slamavskiljaren. Vi rekommenderar därför en något större slamavskiljare.
*Rådgör alltid med din kommun vad som gäller i det enskilda fallet.

PRODUKTINFORMATION

Artikelnr. Benämning Antal Produktlista
1122736 Terana Kemdoseringspump DPT-BC


Produktsök

Sök