Produkt

Kategorier

Dagvattenkassetter

Dagvattenkassetter

EcoBloc Dagvattenkassett från Terana kombinerar miljövänlig hantering av regnvatten med möjligheten att skydda mot översvämningar. Dagvattenkassetterna är mycket enkla att hantera och bygga samman till önskad volym. Tack vara kassetternas förhållandevis låga vikt, krävs inga maskiner som hjälp vid lyft och montering vilket sparar pengar vid installation. Systemet samlar upp dagvatten för att sedan släppa ut det gradvis tillbaka till grundvattnet alternativt leda bort det i ordinarie dagvattenledning när kapacitet finns. Varje EcoBloc-modul har en volym på 205 liter (lagringsvolym 195 liter) och dimensionerna 800 x 800 x 320 mm. Systemets storlek och bärförmåga kan anpassas individuellt efter olika krav i trafikerade och icke trafikerade områden. Vid ett jordtäcke om 800 mm är EcoBloc Dagvattenkassett överkörbar av lastbil upp till 60 ton.

 

Här kan du bläddra i och ladda ner vår broschyr för EcoBloc>

16-sidig installationsanvisning för Terana EcoBloc

 Produktsök

Sök