Produkt

Kategorier

Översvämningsskydd

Översvämningsskydd

Översvämning från överfulla avloppssystem är en obehaglig upplevelse som ofta resulterar i stora skador och kostsamma reparationer. Det finns flera omständigheter som ökar risken för denna typ av översvämning, bland annat om fastigheten ligger nära ett vattendrag eller i ett område med hög grundvattennivå, eller om avloppet är kopplat till ett system som även hanterar dagvatten.

Terana Backventil är en enkel och mycket säker lösning för detta problem. Ventilen, som ser till att avloppsvattnet flyter i endast en riktning, är bland annat utrustad med dubbla skyddsväggar och ger därmed dubbelt skydd mot återflöde. Den kan installeras på rör av alla sorters material och lämpar sig väl för både nybyggnation och installation på befintliga rör i begagnade hus.

Terana Backventil är tillverkad av högkvalitativa material och möter alla krav för backventiler i avloppssystem.

- Dubbla skyddsväggar ger dubbelt skydd

- Kan installeras på många olika materialtyper

- Kan installeras på befintligt rörsystem

- Kan installeras både inom- och utomhus

- Utrustad med skydd mot gnagare

- Inga metalldelar för optimal livslängd

- Enkel hantering (kräver inga specialverktyg)

- Formsprutad konstruktion för optimal vattentäthet

Produktsök

Sök