Produkt

Kategorier

Nedstigningsbrunn

Nedstigningsbrunn

K2 brunnssystem är framställda för vattenledningssystem med självfall i mark (avlopps- dag- och spillvattenledningar, industriavlopp) samt dränering. Går att använda både som Nedstigningsbrunn, Inspektionsbrunn, drän- och dagvattenbrunn samt uppsamlings-, pump- eller vattenmätarbrunn. Inspektionsbrunnar medger underhållsarbeten och kontroller, översyn och rengöring samt spolning av systemet från marknivå. Nedstigningsbrunnar möjliggör kontroller från brunnens botten.

K2 Nedstigningsbrunn finns i dimensioner upp till 1000 mm med anslutningar upp till 600 mm vilket är unikt. En brunn består av en undersektion med olika anslutningar, mellanringar samt en konad överdel. De olia delarna byggs samman till önskad höjd.Produktsök

Sök