Produkt

Kategorier

Tryckrörssystem i PVC

Tryckrörssystem i PVC

Teranas tryckrörssystem PVC används till tryckavloppsledningar och tryckvatten, för transport av dricksvatten, råvattens- och tillförselledningar och till service- och huvudledningar. PVC-röret är korrosionsbeständigt och har god motståndkraft mot de flesta syror, baser och oljor. Tryckrörssystemet är framställt av polyvinylklorid (PVC) som är ett lukt- och smakfritt material med lång livslängd. Rören är tillverkade med integrerade muffar med tätningsringar. Tryckrörsystem offereras efter beställning. Kontakta vår säljavdelning för vidare information.Produktsök

Sök