Produkt

Kategorier

Tryckrörssystem PE

Tryckrörssystem PE

Terbjuder ett komplett sortiment av tryckrörssystem för transport av tryckvatten, dricksvatten, spillvatten och processvatten. Rören kan fås med stripning i olika färger beroende på användningsområde.

I vårt sortiment ingår även olika typer av rördelar samt verktyg och servisventiler mm.

PE80

Pålitligt system som är relativt segt och elastiskt och därmed lämpligt för installationer med mindre rördimensioner.

PE100

Storebror till PE80 som är framtaget för transport av bland annat dricksvatten, spillvatten och tryckvatten. Har en brotthållfasthet på lägst 10 MPa. Ett modernare rör/material jämfört med PE80 och kräver mindre väggtjocklek än PE80 för att klara samma tryckklass.

XTAN PE100 RC

En vidareutveckling av PE100. Materialet erbjuder en mycket hög slitstyrka och möjlighet till alternativa installationsmetoder. Hög beständighet mot repor.

XTAN VISIBLE PE100 RC

Ett homogent flerskiktsrör med yttre skiktet (10%) i en avvikande färg för att åskådliggöra eventuella skador på röret.

XTAN PROTECT PE100 RC

Rör av PE100 RC med en extra mantel av PP som ger extra skydd mot repor, sprickor och punktbelastning. Utvecklat för alternativa, effektivare installationsmetoder.Produktsök

Sök