Produkt

Kategorier

Fosforfälla

Fosforfälla
I områden med hög skyddsnivå krävs det antingen ett minireningsverk eller en slamavskiljare i kombination med tät markbädd där allt avloppsvatten passerar genom en så kallad fosforfälla i form av en fosforbrunn med fosformassa. Vi erbjuder ett brett sortiment av fosforbrunnar med Polonite® fosformassa. Polonite® är ett kalciumsilikat som bidrar till fångst och återvinning av fosfor.


Produktsök

Sök