Produkt

Kategorier

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare

Teranas oljeavskiljare är avsedda för dag- och spillvatten med oljehaltigt innehåll. En oljeavskiljare installeras för att förhindra utsläpp av oönskade ämnen som till exempel olja och bensin i spill- och dagvattenssystemet. I spillvattnet kan dessa ämnen störa den biologiska processen i reningsverken, medan det i dagvattensystemet riskerar hamna i sjöar och vattendrag.Produktsök

Sök