Produkt

Kategorier

Utloppsbrunn till markbädd

Utloppsbrunn till markbädd

Utloppsbrunn/Provtagningsbrunn/Uppsamlingsbrunn

Möjligör provtagning och leder filtrerat och renat avloppsvatten från markbädden vidare ut till recipienten (exempelvis ett dike, en å eller sjö).

PRODUKTINFORMATION

Artikelnr. Benämning Antal Produktlista
362 56 10 Uppsamlingsbrunn till markbädd


Produktsök

Sök