Produkt

Kategorier

Markbäddspaket

Markbäddspaket

Markbädd används när marken under bädden är så tät att det utgående vattnet inte kan tas upp av den underliggande marken, alternativt om grundvattennivån är alltför hög. En markbädd består i princip av en infiltrationsbädd som förses med dräneringsrör i botten. Se vidare i Teranas läggningsanvisningar.

Vanlig markbädd eller tät markbädd? Om platsen för installationen är olämplig för infiltration, exempelvis vid placering nära vattentäkt, krävs en så kallad tät markbädd. Markbäddens botten och sidor tätas då med ett tätskikt som hindrar avloppsvattnet från att tränga ut från markbädden och förorena vattentäkten/grundvattnet. Tätskiktet kan bestå av gummiduk eller liknande och måste ha minst lika lång livslängd som markbädden. Det kan ibland även krävas en provtagningsbrunn efter en markbädd.

Läs mer om provtagningsbrunn.

Innehåll paket

- Uppsamlingsbrunn

- Dräneringsrör, 2x8 m, 4 st

- Ventilationsrör, 2 st

- Böjar, 2 st

- Ventilationshuv, 2 st

PRODUKTINFORMATION

Artikelnr. Benämning Antal Produktlista
3321049 Markbädd till biomod. Pkt -9pack
362 56 02 Terana Markbäddspaket


Produktsök

Sök