Produkt

Kategorier

Terana Infiltrationspaket

Terana Infiltrationspaket

Vid infiltration avslammas avloppsvattnet först av slamavskiljaren varefter det leds via en fördelningsbrunn till en infiltrationsbädd och vidare genom olika infiltrationsrör. Från dessa rör fördelas vattnet ner i marken för att slutligen bli en del av grundvattnet. För att få en effektiv infiltration krävs bra markförutsättningar.

Terana erbjuder kompletta infiltrationspaket med eller utan slamavskiljare. Dessa paket innehåller allt du behöver (undantaget infiltrationsgrus) för att anlägga en infiltrationsbädd. Är markförutsättningarna ej bra kan det krävas en markbädd som även kan göras tät om du till exempel har högt grundvatten. Läs mer om Terana Markbäddspaket.Produktsök

Sök