Produkt

Kategorier

Infiltration/Paket

Infiltration/Paket

För enskilt avlopp gäller olika krav beroende på skyddsnivå. I områden med hög skyddsnivå krävs det antingen ett minireningsverk eller en slamavskiljare i kombination med tät markbädd och fosforfälla. Vår slamavskiljare med efterföljande infiltration används när du får godkänt för att leda både BDT- och WC-avloppsvatten i ett system.

I vårt sortiment av produkter för infiltration ingår även Biomoduler (kompaktinfiltration). Dessa biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten. De kan med fördel även användas i både små och stora infiltrationsanläggningar och är också ett perfekt alternativ vid mindre ytor.

Vi har även kompletta infiltrations- och markbäddspaket inklusive slamavskiljare. >Läs mer.

Produktsök

Sök