Produkt

Kategorier

Slutna tankar

Slutna tankar
  • Tankens volym avgörs av mängden avloppsvatten och önskat tömningsintervall.
  • Ju större tank, desto längre tömningsintervall. Men kom ihåg att tankar från 6 kubik oftast kostar mer att tömma jämfört med mindre tankar.
  • Endast avloppsvatten ska anslutas till tanken.
  • Luftningsledning ska kopplas till tanken.
  • Om din tomt har hög berggrund eller högt grundvatten, välj en lågbyggd tank.

Marknadens bredaste sortiment

Terana har ett brett sortiment av slutna tankar i olika modeller och storlekar för såväl permanent boende som sommarboende. De flesta av våra tankar finns i storlekarna 1-6,5 kubik men vi erbjuder även större modeller vid behov. Dessutom kan våra slutna tankar seriekopplas för en större volym. Tänk dock på att även om en större tank ger längre tömningsintervall så kostar det ungefär tre gånger mer att tömma tankar som är större än 6 kubik.

För ett hushåll, fritidsboende (i vissa fall även permanent), rekommenderar vi 3m3. För ett hushåll, permanent, rekommenderar vi 5m3. Dessa tankar kan även användas för vakuumsystem.

 

Lågbyggda tankar för särskilda markförhållanden

Berggrund och grundvattennivå är viktiga parametrar vid val av sluten tank. Till tomter med hög berggrund och/eller högt grundvatten erbjuder vi flera alternativ med lågbyggda tankar.

Produktsök

Sök