Produkt

Kategorier

Bygg & Vägdränering

Bygg & Vägdränering

Terana erbjuder dräneringsrör med dimensioner från 75/63 till 683/600 vilket täcker de flesta områden där dräneringsbehov finns, inklusive villagrunder, industribyggnader, motorvägar, banvallar, flygfält, avfallsanläggningar och stamledningar i jordbruksmark. Den minsta dimensionen (75/63) är mycket lämplig att använda där behovet inte är större än 30-50 m. Samtliga dimensioner tillverkas i raka längder vilket underlättar hantering och läggning. Varje rör är försett med en muff.Produktsök

Sök