Produkt

Kategorier

Inhuggningsmuff

Inhuggningsmuff
Inhuggningsmuff
Sandat utförande.

PRODUKTINFORMATION

Artikelnr. Benämning Dim.
mm
Antal
kartong
Antal Produktlista
235 62 69 Mark Inhugg.muff Pvc-Btg 110/45gr 110 1
235 63 01 Mark Inhugg.muff Pvc-Btg 110 rak 110 1
235 62 77 Mark Inhugg.muff Pvc-Btg 160/45gr 160 1
235 63 19 Mark Inhugg.muff Pvc-Btg 160 rak 160 1


Produktsök

Sök