Produkt

Kategorier

Serviceventiler, tillbehör

Teranas metallkopplingar PRK är avsedda för rörtyperna PEH och PEM. Kopplingarna består i stort sett bara av en del, vilket ger en enkel och effektiv installation. Dessutom förenklas underhållet då kopplingarna kan tas isär och monteras ihop igen.

PRK-kopplingar är tillverkade av antingen pressgjuten AMETAL® (avzinkningshärdig legering) eller rödmetall med tryckskruv av Acetalplast. (Dim 63 har tryckskruv av AMETAL® med kona av Acetalplast.) Kopplingarna finns i dimensionerna 16-63 mm. Med hjälp av förminskningar ökar kopplingsvarianterna avsevärt.

Användningsområde: Polyetenrör PEL, PEH och PEM, PN 10.

Dimensioner: 16-63 mm. Med hjälp av förminskningar ökar kopplingsvarianterna avsevärt.

Max arbetstryck: Kopplingarna klarar av samma abets-tryck som rören.

Max undertryck: 99% vakuum = 750 mm Hg.

Temperatur: Kopplingarna klarar av samma arbetstemperatur som rören.

Material: Nipplarna är tillverkade av AMETAL® eller rödmetall, som medger jordförläggning.

Tryckskruvarna är tillverkade av Acetal. Tryckskruv för Dim 63 är tillverkad av AMETAL® .

Typgodkännande:

- SITAC 252/74

- VAV TN 75-06-06Produktsök

Sök